ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door Livyra.com. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Livyra.com. Livyra biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, gaat u akkoord met het gebruik van onze "Dienst" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Voorwaarden", "Bepalingen"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze Site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die op de Site browsen, verkopers, klanten, verkopers en/of content contributors zijn.

"Lees alstublieft de onderstaande Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot of gebruikmaakt van onze website. Door toegang te krijgen tot of een deel van deze website te gebruiken, stemt de gebruiker ermee in gebonden te zijn aan deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van dit contract, mag u de website niet bezoeken of geen van de diensten gebruiken die door de website worden aangeboden. Als deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden.

Alle nieuwe functies en tools die in de toekomst aan deze winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te publiceren. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig deze pagina te controleren op eventuele wijzigingen. Het voortgezette gebruik of de toegang tot de website na het publiceren van eventuele wijzigingen wordt beschouwd als de aanvaarding van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Ze bieden ons het e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan de gebruiker kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u de meerderjarigheid heeft bereikt in uw land, staat of provincie van verblijf, en dat u ons toestemming heeft gegeven om enige minderjarigen onder uw hoede toegang te verlenen tot deze website.

Het is verboden om onze producten voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden te gebruiken, noch mag de gebruiker tijdens het gebruik van de Service de wetten van zijn rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

De gebruiker mag geen wormen, virussen of andere schadelijke codes verzenden.

Elke inbreuk op of schending van deze Voorwaarden en Bepalingen zal onmiddellijk leiden tot beëindiging van de Diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Diensten te weigeren aan iedereen, op elk moment en om welke reden dan ook.

De gebruiker is zich ervan bewust dat zijn inhoud (met uitzondering van zijn creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden, wat (a) transmissies over verschillende netwerken en (b) wijzigingen omvat om te voldoen aan de technische vereisten van netwerken of verbindingsapparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via het netwerk.

De gebruiker stemt ermee in om geen enkel deel van de Service of het gebruik van de Service, of enige toegang tot de Service of contact op de website waardoor de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

De titels die in dit contract worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak van de gebruiker en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.

SECTIE 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die beschikbaar is op deze site niet nauwkeurig, volledig of up-to-date is. De inhoud van deze site wordt uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als de enige bron van informatie bij het nemen van beslissingen zonder eerst nauwkeuriger, vollediger en actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan enkele verouderde informatie bevatten. Dergelijke verouderde informatie is van nature niet bijgewerkt en wordt uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. De gebruiker stemt ermee in dat het zijn verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site bij te houden.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel ervan) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover de gebruiker of derden voor enige prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via onze website. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden geretourneerd of vervangen in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de weergave van kleuren op het computerscherm nauwkeurig is."

We behouden het recht, maar niet de verplichting, om de verkoop van onze producten of diensten aan elke persoon in elk geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. We kunnen dit recht geval per geval uitoefenen. We behouden het recht om de hoeveelheden van elk product of dienst dat we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen zijn te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving onderhevig aan wijzigingen, naar onze exclusieve discretie. We behouden het recht om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is nietig indien verboden door de wet.

We garanderen niet dat de kwaliteit van elk product, dienst, informatie of andere goederen verkregen of gekocht door de gebruiker aan zijn verwachtingen zal voldoen, noch dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden het recht om een bestelling van de gebruiker te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de hoeveelheid die door een persoon, gezin of bestelling is gekocht, verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst vanuit hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In geval van wijziging of annulering van een bestelling, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is verstrekt. We behouden het recht om bestellingen die naar ons uitsluitend oordeel afkomstig lijken te zijn van handelaren, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.

De gebruiker stemt ermee in om bij alle bestellingen die via onze winkel worden geplaatst, actuele, volledige en accurate informatie te verstrekken over de bestelling en het account. De gebruiker gaat ermee akkoord om zijn account en andere informatie, waaronder e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, tijdig bij te werken om transacties te voltooien en om indien nodig contact met hem op te nemen.

Voor meer details, raadpleeg ons Retourbeleid.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen controle of invloed hebben.

De gebruiker erkent en stemt ermee in dat we toegang verschaffen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn niet wettelijk aansprakelijk voor enig gebruik van dergelijke optionele tools van derden.

Als u een van de optionele tools gebruikt die op de Site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen inzicht, en u dient de voorwaarden te raadplegen waaronder dergelijke tools worden aangeboden door de respectieve derde leveranciers.

In de toekomst kunnen we ook nieuwe services en/of functies op onze site aanbieden (inclusief nieuwe tools en bronnen). Ook deze nieuwe functies en diensten zijn onderworpen aan deze Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 8 - KOPPELINGEN NAAR DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten.

De links van derden op deze site kunnen de gebruiker doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke sites en garanderen niet en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, service of ander item dat toegankelijk is via of van dergelijke sites van derden.

We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die verband houden met dergelijke sites van derden. Lees de beleidslijnen en praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, vragen of problemen met betrekking tot de producten van deze derden moeten worden gericht aan die derden.

ARTIKEL 9 - OPINIES, SUGGESTIES EN ANDERE GEBRUIKERSVOORSTELLEN

Indien u, op ons verzoek, specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld voor deelname aan wedstrijden), of indien u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen indient, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), verleent u ons op elk moment het onbeperkte recht om de ingediende Opmerkingen te wijzigen, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elke vorm van media. We zijn niet verplicht (1) de vertrouwelijkheid van enige feedback te handhaven; (2) enige vergoeding aan iemand te betalen voor de gegeven feedback; of (3) te reageren op enige feedback.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om de inhoud die we naar eigen goeddunken als illegaal, beledigend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk beschouwen, of die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of deze Voorwaarden en Bepalingen, te bewaken, te wijzigen of te verwijderen.

De gebruiker gaat ermee akkoord om opmerkingen te schrijven die geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken,

Van tijd tot tijd kunnen er op onze website of in de Service informatie staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en informatie te wijzigen of bestellingen te annuleren als de informatie in de Service of op een gerelateerde website onnauwkeurig is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (zelfs nadat een bestelling is geplaatst).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot informatie over prijzen, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum in de Service of op een gerelateerde website mag worden opgevat als een indicatie dat de informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de verboden die zijn uiteengezet in de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om derden aan te zetten tot het plegen of deelnemen aan illegale activiteiten; (c) om enige regionale verordening of enige wet, regel of voorschrift op internationaal, federaal, provinciaal of staatsniveau te schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden; (e) om anderen lastig te vallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, smaden, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie versturen; (g) virussen of andere schadelijke code uploaden of verzenden die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Service of enige gerelateerde of niet-gerelateerde website of internet kunnen aantasten; (h) persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, extorsie-informatie, doorbladeren, zoeken of scannen van het web (of een andere hulpbron); (j) voor onzedelijke of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van onze Service te omzeilen of te omzeilen, of die van enige andere website, of van internet. We behouden ons het recht voor om het gebruik van de Service of een gerelateerde website door u te beëindigen bij schending van deze verboden.

ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen niet en verklaren niet dat het gebruik van de Service door u ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de Service voor onbepaalde tijd kunnen onderbreken of de Service op elk moment zonder kennisgeving kunnen beëindigen.

U stemt uitdrukkelijk ermee in dat uw gebruik of onvermogen om de Service te gebruiken op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die u via de Service worden aangeboden, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons anders vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige blessure, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of enige gelijksoortige schade, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een dienst of product verkregen via de Service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Service, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 14 - SCHADEVERGOEDING

U stemt ermee in om ons, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners 

, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle claims of eisen, inclusief redelijke juridische kosten, ingediend door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling toch worden toegepast in de mate die wettelijk is toegestaan, en zal deze worden geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, en zal een dergelijke scheiding de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, zullen na beëindiging van dit akkoord blijven voortbestaan voor alle doeleinden.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat u of wij ze beëindigen. U kunt deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te informeren dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien wij naar ons eigen oordeel vaststellen dat u niet in staat bent om te voldoen aan de voorwaarden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden, kunnen wij ook dit akkoord op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot de datum van beëindiging, en/of kunnen wij u de toegang tot onze diensten ontzeggen (of een deel daarvan).

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het niet uitoefenen of afdwingen door ons van een recht of bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden of enige andere beleidsregel of operationele regel die door ons op deze site of met betrekking tot de Service is gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst en verstandhouding tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige mededelingen, voorstellen en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden uitgelegd ten nadele van de opsteller.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden en eventuele aparte overeenkomst waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina raadplegen.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken delen van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Het voortdurende gebruik van de website door u na de publicatie van eventuele wijzigingen aan deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Eventuele vragen over de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gestuurd naar het adres support@Livyra.com.

Dit concludeert de vertaling van de tekst. Als je nog andere vragen hebt of hulp nodig hebt bij iets anders, aarzel dan niet om te vragen.